ส่งไฟล์งาน

ทางร้านรับส่งไฟล์งานผ่าน Email และ Line ค่ะ

Email : gipcopy2@gmail.com

รบกวนลูกค้าแปลงไฟล์เอกสาร pdf ทุกครั้งก่อนส่งด้วยค่ะเพื่อ งานของลูกค้าฟอนต์ จะได้ไม่มีผิดเพี้ยนค่ะ.